Sri. K.Subramaniya Sastrigal-Pradhana Adhyapaka
(Principal)
Sri. Harihara Sarma .K
  • Traditionally qualified upto Ashta Brahmanantham and Natakantham in Sanskrit.

  • Old Student of this Patasala. Receipent of Gold Medal.

  • Traditionally qualified upto Ashta Brahmanantham and Natakantham in Sanskrit.

  • Old student of this Patasala.
Sama Veda Adhyapaka
Raja Veda Kavya Patasala. All rights reserved - 2013